Skip to content →

Bedre motoriske evner = Bedre fodboldspiller?

I et forholdsvis nyt studie (2019) undersøgte man forskellen i fundamentale motoriske færdigheder blandt første og andetholdet på et U10 fodboldhold. Derudover testede de bl.a. spillerne i mere fysiske tests som 5,10,20 og 40 meter sprint, fleksibilitet og stående længde spring. De motoriske færdigheder blev testet vha. TGMD-2 testen, som er en test der bruges til at vurdere de motoriske færdigheder hos børn i alderen 3-10 år. TGMD-2 testen tester de mest basale motoriske færdigheder, og opdeles i to kategorier: Locomotor ( ift. Bevægeapparatet) og evnen til at kontrollere objekter. Her er en liste over samtlige test i TGMD-2 testen:

The TGMD-2 is made up of 12 skills (six for each subtest):

  • Locomotor: run, gallop, hop, leap, horizontal jump, slide
  • Object Control: striking a stationary ball, stationary dribble, kick, catch, overhand throw, and underhand roll.

Forskerne forventede at førsteholds spillerne var bedre end andetholds spillerne i de fundamentale motoriske færdigheder, da en bedre motorisk kontrol over kroppen vil øge forudsætningerne for at være en bedre teknisk spiller. Deres belæg var, at hos et U10 hold er første og andet hold ofte opdelt ud fra hvor gode tekniske spillerne er og mindre på fysiske faktorer, og de antog derfor at førsteholdet ville score bedre i de motoriske tests, men også i fysiske. Forskerne havde til dels ret.

Screen shot fra kilden

Resultaterne:

Tabel 1 viser at førsteholdet scorede højere i de motoriske tests (se gross motor quotient & locomotor skills). Derudover scorede førsteholds og andetholds spillerne rimelig ens i de fysiske tests som sprint, og stående længde spring. Andetholdet viste sig dog at være væsentlig mere fleksible. Forskerne nævner dog at forskellene ikke er signifikante nok til at konkludere noget. Derfor refererer de til andre studier som undersøgte det samme, men i andre sportsgrene. I studiet refererer de til studier lavet på vandpolo, basketball, og ishockey spillere hvor spillere der scorede højst i de motoriske test, også var de bedste.

At de bedste spillere på tværs af sportsgrene også er de spillere der scorer højest i motoriske tests, overrasker mig ikke. En bedre motorisk kontrol gør dig i stand til at bevæge kroppen på den mest optimale måde ift at udføre en bestemt bevægelse, f.eks. aflevering, skud, retningsskift, osv. Det interessante ligger dog i, at vi muligvis kan forbedre chancerne for at skabe top atleter ved at inkorporere mere motorisk træning i vores daglige træning. Ved at skabe et stærkt motorisk fundament, tror jeg på vi skaber gode forudsætninger for at kunne blive bedre fodboldspillere. Ideen er selvfølgelig ikke ny, eller banebrydende på nogen måde. Klubber som Ajax har gjort det siden 90’erne, Belgiske klubber har gjort det længe, men i Danmark er vi først begyndt at få øjnene op for det nu. Så hvis nu vi antager at vi ved motorisk træning kan skabe nogle gode forudsætninger for at kunne blive en dygtig fodboldspiller, hvad kan man så gøre?

  • Motorisk træning ved hjælp af stiger, hække og lege med fokus på synkronisering, og uvante bevægelsesmønstre som spillerne lige akkurat har svært ved at udføre. Læs evt. min sidste artikel om stigetræning her.
  • Life kinetic: En tysk udviklet træningsmetode som har fokus på at udføre flere bevægelser på samme tid. F.eks. drible med bolden samtidig med at kaste en tennisbold fra hånd til hånd. Se denne video om Life Kinetic for en bedre forståelse.
  • Dyrke andre sportsgrene. Ved at dyrke andre sportsgrene lærer spillerne andre måder at bevæge sig på, og får en øget kropsbevidsthed som vil gavne dem på lang sigt. I Ajax anvender man vist stadig atletik, gymnastik og judo som alternative sportsgrene deres spillere skal dyrke

Dette var blot nogle ideer til hvad man kunne gøre. Jeg mener dog at et større og mere struktureret motorisk setup er at foretrække istedet for sporadisk at lave stigeøvelser.

https://www.mdpi.com/2075-4663/7/7/178?

Published in Motorisk Træning Talentudvikling

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *